Aktualności

09-05-2011Komunikat MSP - do nabycia udziały OBRPPD

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie sprzedaży udziałów spółki pod firmą Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Wodzie.

Nabyć można 37 400 Udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki.

Cena wywoławcza pakietu 37 400 Udziałów wynosi 2 169 200,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Cena wywoławcza za jeden Udział wynosi 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych).

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 31 maja 2011 roku.

Aukcja rozpocznie się w dniu 3 czerwca 2011 roku, o godzinie 12.00.

Więcej szczegółów na stronie:
www.msp.gov.pl/portal/pl/250/15660/Zaproszenie_do_wziecia_udzialu_w_aukcji_w_sprawie_nabycia_udzialow_spolki_Osrode.html
wstecz
Copyright © 2004-2016 tartaki.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.